Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah
Oblastný futbalový zväz Michalovce

Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C
Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ
Spôsob vkladania videozáznamu zo stretnutia na futbalnet
- odkaz na stránku VsFZ


07.02.2019 13.roč. "Turnaja ObFZ MI v HaFu mužov" zo dňa 16.2.2019
                 - upresnený rozpis     - športovo-technické zásady
17.01.2019 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ zo 14.1.2019
              - Zápis z konferencie
              - Správa mandátovej komisie
              - Správa návrhovej komisie
20.12.2018 Krajská futbalová liga - Zimný pohár predsedu KSK
                  - pokyny k súťaži
10.07.2018 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ zo 6.7.2018
                  - zápis z konferencie    - správa o činnosti a hospodárení
                  - správa mandátovej komisie    - správa návrhovej komisie
08.01.2018 Volebná komisia vyhlásila voľby členov komisií ObFZ na roky 2018-2021
                  - Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky
                  - Tlačivo „Návrh na zaradenie do kandidátky“.... (pdf)  ...  (excel)
18.01.2017 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017
   - Fotozábery
02.01.2017 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2016
  - Konferencia   - VV   - OK   - DK   - KR   - ŠTK   - MRK
  - TMK   - KM   - Se   - Úsek správy súťaží   - EkÚ
16.12.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017
15.11.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“
14.07.2016 Konferencia ObFZ Michalovce z 8.7.2016
07.07.2016 Požadované žreb.čísla a výnimky pre sezónu 2016/17 - stav k 7.7.2016
06.07.2016 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 1. polrok 2016
  --- konferencia --- VV --- OK --- DK --- KR --- ŠTK ---
  --- MRK --- TMK --- KM --- Se --- Správa súťaží --- EkÚ ---
03.07.2016 Požadované žreb.  čísla a výnimky pre sezónu 2016/2017
28.06.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
18.05.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
Návrat na obsah