Oblastný futbalový zväz Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oblastný futbalový zväz Michalovce

PRENÁJOM MIESTNOSTÍ NA KANCELÁRSKE ÚČELY - ponuka

17.01.2018 12.r. „Turnaja ObFZ MI v HaFu mužov“ dňa 27.1.2018
                 - Upresnený rozpis   - Športovo-technické zásady  - Zoznam hráčov (word) - (pdf)

08.01.2018 Volebná komisia vyhlásila voľby členov komisií ObFZ na roky 2018-2021
                  - Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky
                  - Tlačivo „Návrh na zaradenie do kandidátky“.... (pdf)  ...  (excel)
20.12.2017 Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
                  - prihláška (PDF)     - prihláška (Word)
18.12.2017 24.r. „Turnaja výberov ObFZ R a D v HaFu“ zo 16.12.2017 v Humennom
                  - výsledky turnaja     - stretnutia ObFZ MI       - fotozábery
14.12.2017 24.r. „Turnaja Výberov R a D ObFZ v HaFu“ dňa 17.12.2017 v Humennom
                 - Program turnaja        - Pravidlá turnaja           - Súťažný poriadok turnaja
13.12.2017 12.r. „Turnaja ObFZ MI v HaFu družstiev mužov FO a FK“ 2017/2018
                  - Oznam o turnaji     - Predbežný rozpis turnaja     - Záväzná prihláška do turnaja
08.12.2017 Jubilanti ObFZ za II. polrok 2017
                  - informácia   - fotozábery
11.10.2017 Najbližší tréningový zraz Výberov ObFZ U12, U13, U14 - dňa 23.10.2017
29.09.2017 Najbližší tréningový zraz Výberov ObFZ U12, U13, U14 - dňa 10.10.2017
18.09.2017 Najbližší tréningový zraz Výberov ObFZ U12, U13, U14 - dňa 26.9.2017
04.09.2017 Výbery ObFZ U12, U13, U14 dňa 12.09.2017
                  - nominácie hráčov
21.06.2017 Info o Výberoch ObFZ Michalovce U12, U13, U14
07.06.2017 Info o Výberoch ObFZ Michalovce U12, U13, U14
  - Info o zraze z 05.06.2017 + foto
31.05.2017 Finále 15.r. súťaže "Pohár ObFZ MI vo futbale mužov" z 24.05.2017 + foto23.05.2017 Info o Výberoch ObFZ Michalovce U12, U13, U14
10.05.2017 Info o Výberoch ObFZ Michalovce U12, U13, U14
30.03.2017 Najdôležitejšie zmeny v RaPP účinnom od 14.03.2017
 - prestupy s obmedzením je možné podávať až do 31.03.2017
 - základnú registráciu hráča je možné vybavovať počas celého kalendárneho roka
27.03.2017 Výsledky stretnutí z prípravného futbalu (V.)
28.02.2017 Veľmi dôležitá informácia pre športových odborníkov – PODNIKATEĽOV
06.02.2017 Ponuky firmy Sportika
   - Info o ponukách   - SET brankár   - SET jar
   -
SET jeseň            - SET junior      - SET rozhodca
23.01.2017 11.r. "Turnaja ObFZ Michalovce v HaFu mužov" z 21.1.2017
   - štatistika    - vyhodnotenie    - fotozábery
18.01.2017 Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017
   - Fotozábery
16.01.2017 11.r. „Turnaja ObFZ MI v HaFu mužov“ dňa 21.1.2017
02.01.2017 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2016
  - Konferencia   - VV   - OK   - DK   - KR   - ŠTK   - MRK
  - TMK   - KM   - Se   - Úsek správy súťaží   - EkÚ
20.12.2016 23.roč. „Turnaja výberov ObFZ RaD v hal. futbale“ zo 17.12.2016
16.12.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017
08.12.2016 23. ročník „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 dňa 17.12.2016 v Stropkove
15.11.2016 11. ročník „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017
15.11.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“
04.11.2016 Upozornenie pre R a D k úhrade čl. poplatku za sezónu 2016/2017
14.07.2016 Konferencia ObFZ Michalovce z 8.7.2016
07.07.2016 Požadované žreb.čísla a výnimky pre sezónu 2016/17 - stav k 7.7.2016
06.07.2016 Vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za 1. polrok 2016
  --- konferencia --- VV --- OK --- DK --- KR --- ŠTK ---
  --- MRK --- TMK --- KM --- Se --- Správa súťaží --- EkÚ ---
03.07.2016 Požadované žreb.  čísla a výnimky pre sezónu 2016/2017
28.06.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
31.05.2016 Finále 14. roč. súťaže "Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov" - fotogaléria
26.05.2016 Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na 6.6.2016
18.05.2016 Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
04.04.2016 Jubilanti
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky